Wykaz podręczników obowiązujących w szkole

Klasa 1

Szkolni przyjaciele cz. 1,2,3,4 - E. Schumacher. J. ZarzyckaSzkolni przyjaciele. 
Matematyka cz 1,2 – Jadwiga Hanisz
 j.angielski - Explore Treetops. S. Hawell, L. Dodgson

Zeszyty ćwiczeń: 
Szkolni przyjaciele cz. 1,2,3,4
Szkolni przyjaciele. Matematyka cz 1,2
J. angielski. Explore Treetops 1

Klasa 2

Szkolni przyjaciele cz. 1,2,3,4 - E. Schumacher. J. Zarzycka
Szkolni przyjaciele. Matematyka cz 1,2 - Jadwiga Hanisz
j.angielski - Explore Treetops. S. M. Hawell

Zeszyty ćwiczeń: 
Szkolni przyjaciele cz. 1,2,3,4
Szkolni przyjaciele. Matematyka cz 1,2
J. angielski. Explore Treetops 2 

 Klasa 3

Szkolni przyjaciele cz. 1,2,3,4 -
Szkolni przyjaciele. Matematyka cz 1,2 
-j.angielski - Explore Treetops. S. M. Hawell

Zeszyty ćwiczeń: 

Szkolni przyjaciele cz. 1,2,3,4

Szkolni przyjaciele. Matematyka cz 1,2
J. angielski. Explore Treetops 3

Klasa 4

1. Język polski – Jutro pójdę w świat. H. Dobrowolska, U. Dobrowolska
2. Przyroda – Tajemnice przyrody. M. Worłowska, F. Szlajfer
3. Historia - Podróże w czasie. T. Małkowski
4. Matematyka- Matematyka z plusem. M. Dobrowolska
5. Język angielski- Steps Plus. S. Wheeldon, Tim Falla
6. Muzyka – Klucz do muzyki – U. Smoczyńska. K. J. Drążek
7. Technika - Jak to działa?. L. Łabecki, N. Łabecka
8. Plastyka - Do dzieła!. J. Lukas, K. Onak
9. Informatyka – TeraZBajty. Grażyna Koba

Zeszyty ćwiczeń:

1. Przyroda – Tajemnice przyrody
2. Język polski – Jutro pójdę w świat
3. Język angielski. Steps Plus
4. Matematyka . Matematyka z plusem

Klasa 5

1. Język polski - Jutro pójdę w świat. H. Dobrowolska.
2. Biologia – Puls Życia. M. Sęktas, J. Stawarz
3. Geografia – Planeta Nowa. F. Szlajfer, Z. Zaniewicz
4. Historia - Podróże w czasie. T. Małkowski
5. Matematyka- Matematyka z plusem. M. Dobrowolska, M. Jucewicz
6. Język angielski- Steps Plus. S. Wheeldon, Tim Falla
7. Muzyka - Klucz do muzyki – U. Smoczyńska
.8. Technika - Jak to działa?. L. Łabecki, N. Łabecka
9. Plastyka - Do dzieła!. J. Lukas, K. Onak
10. Informatyka - TeraZBajty. Grażyna Koba

Zeszyty ćwiczeń:

1. Geografia – Planeta Nowa
2. Język polski – Jutro pójdę w świat
3. Język angielski. Steps Plus
4. Matematyka . Matematyka z plusem

Klasa 6

1. Język polski - Jutro pójdę w świat. H. Dobrowolska, U. Dobrowolska
2. Biologia – Puls Życia. J. Stawarz
3. Geografia – Planeta Nowa. T. Rachwał, R. Mularz
4. Historia - Podróże w czasie. T. Małkowski
5. Matematyka- Matematyka z plusem. M. Dobrowolska, M. Jucewicz
6. Język angielski- Steps Plus. S. Wheeldon, Tim Falla
7. Muzyka - Klucz do muzyki – U. Smoczyńska. K. J. Drążek
8. Technika - Jak to działa?. L. Łabecki, N. Łabecka
9. Plastyka - Do dzieła!. J. Lukas, K. Onak
10. Informatyka - TeraZBajty. Grażyna Koba

Zeszyty ćwiczeń:
1. Geografia – Planeta Nowa
2. Język polski – Jutro pójdę w świat
3. Język angielski. Steps Plus
4. Matematyka . Matematyka z plusem

Klasa 7

1. Język polski – Myśli i słowa. E. Nowak, J. Gaweł
2. Biologia - Puls Życia. M. Jefimow
3. Geografia – Planeta Nowa. R. Malarz, M. Szubert
4. Historia - Podróże w czasie. T. Małkowski
5. Matematyka- Matematyka z plusem. M. Dobrowolska
6. Fizyka – Świat fizyki . B. Sagnowska
7. Chemia - Chemia nowej ery. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
8. Język angielski- ALL CLEAR. P. Howarth, P. Reilly
9. Język niemiecki – Magnet Smart 1. Giorgio Motta
10. Muzyka - Klucz do muzyki. K. J. Drążek, A. Sołtysik
11. Plastyka - Do dzieła!. M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak
12. Informatyka - TeraZBajty. Grażyna Koba

Zeszyty ćwiczeń:

1. Język polski. Gramatyka i stylistyka
2. Język angielski . ALL CLEAR
3. Język niemiecki. MAGNET Smart 1
4. Matematyka ćwiczenia podstawowe

Klasa 8

1. Język polski - Myśli i słowa. E. Nowak, J. Gaweł
2. Biologia – Puls Życia. B. Sągin, A. Boczarowski
3. Geografia – Planeta Nowa. T. Rachwał, D. Szczypiński
4. Historia - Podróże w czasie. T. Małkowski
5. Matematyka- Matematyka z plusem. M. Dobrowolska
6. Fizyka - Świat fizyki . B. Sagnowska
7. Chemia - Chemia nowej ery. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
8. Język angielski- ALL CLEAR. P. Howarth, P. Reilly
9. Język niemiecki - Magnet Smart 2. Giorgio Motta
10. WOS – Wiedza o społeczeństwie. P. Krzesicki, P. Kur
11. EDB – Edukacja dla bezpieczeństwa. B. Breitkopf, D. Czyżow
12. Informatyka - TeraZBajty. Grażyna Koba

Zeszyty ćwiczeń:

1. Język polski. Gramatyka i stylistyka
2. Język angielski . ALL CLEAR 8
3. Język niemiecki. MAGNET Smart 2
4. Matematyka ćwiczenia podstawowe

 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE:
PEWNY START
Cztery pory roku. Poznaję liczby. Karty matematyczne
.Cztery pory roku. Poznaję litery. Karty do nauki czytania
Dzisiaj w szkole. Poznajemy Olę i Adama. Czytanki
Dzisiaj w szkole. Poznajemy siebie. Uczymy się. Wiemy więcej. Karty pracy.
Dzisiaj w szkole. Układam, opowiadam. Historyjki obrazkowe.
Dzisiaj w szkole. Zabawy matematyczne. Plansze magnetyczne. Mój dobry rok. Czytanie i pisanie. Karty pracy.
Mój dobry rok. Dom,rodzina, świat. Dobieranki.
Mój dobry rok. Matematyka. Karty pracy
Mój dobry rok. Materiał edukacyjny. Podręcznik
Mój dobry rok. Owoce. Warzywa, zwierzęta. Dobieranki.
Mój dobry rok. Układam, opowiadam. Historyjki obrazkowe.
Mój dobry rok. Znam te słowa. Wyrazy wieloznaczne. Ćwiczenia
Polska.Pory roku.
Świat wokół mnie. Ola, Adam i ich świat. Czytanki
Świat wokół mnie. Materiał edukacyjny. Podręcznik.
Świat wokół mnie. Emocje. Wypychanki
Świat wokół mnie. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne z zakresu umiejętności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Świat wokół mnie. Oglądam, uczę się, potrafię. Karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne
Świat wokół mnie. Układam, opowiadam. Historyjki obrazkowe.
Wokół pór roku. Rozmowy Oli i Adama. Czytanki
Wokół pór roku. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne.
Wokół pór roku. Oglądam, czytam, układam. Dobieranki.
Wokół pór roku. Układam, opowiadam. Historyjki obrazkowe.
Wokół pór roku. Materiał edukacyjny
Zajęcia rewalidacyjne. Percepcja wzrokowa. Karty pracy.