KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI


W bibliotece szkolnej działa aktywnie Koło Przyjaciół Biblioteki.
Członkami mogą być tylko uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI.  Głównym zadaniem Koła jest popularyzacja książki i biblioteki wśród uczniów. Przynależność do Koła jest dobrowolna. W KPB wyróżniamy sekcje:

Sekcja imprez czytelniczych:
Przygotowywanie i udział w spotkaniach i wieczorkach poetyckich, przedstawieniach, scenkach kabaretowych, i.t.p.
Wyszukiwanie informacji, biografii przedstawianych postaci i założenie kartoteki osobowej
Popularyzacja określonego rodzaju literatury ( np. na lekcjach wychowawczych, lekcjach języka polskiego )
Zachęcanie kolegów i koleżanek do czytania książek,
Gromadzenie twórczości własnej uczniów, popularyzowanie jej w szkole i poza szkołą

Sekcja recenzji dobrej książki :
Wyszukiwanie ciekawych dla dzieci i młodzieży książek
Zdobywanie wiadomości o nowościach wydawniczych ulubionych pisarzy
Odkrywanie nowych autorów
Pisanie recenzji ciekawej książki ( przekazanie jej dla "Gimnazjalisty", na stronę interntową, na tablicę w bibliotece, umieszczonej przy kartach czytelników )
Przygotowanie wiadomości, ciekawostek o autorach recenzowanych książek
Zgromadzenie kartoteki tekstowej, wydanie jej w postaci katalogu tekstowego dla dzieci i młodzieży

Sekcja plastyczna :
Pomoc przy organizowaniu wystaw, gazetek
Przygotowywanie biblioteki do planowanej imprezy czytelniczej ( przedstawienia, spotkania, wystawy prac )
Zapoznanie się z techniką komputerową, pomocną przy wykonywaniu gazetek, do prezentacji biblioteki ( program Power Point)

Sekcja techniczna :
Opracowanie i porządkowanie czasopism.
Układanie książek na półkach
Poznanie księgozbioru biblioteki, szczególnie nowości
Praktyczne poznawanie warsztatu informacyjnego : księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek.

Organizacja Koła:
Każdy członek może pracować w dowolnej liczbie sekcji. O przyjęciu nowych członków decyduje opiekun Koła. Spotkania Koła odbywają się raz w tygodniu i w miarę możliwości w czasie przerwy. Koło aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i współpracuje z organizacjami działającymi na jej terenie.   

Prawa i obowiązki członków Koła: 
Każdy członek Koła ma obowiązek sumiennie i rzetelnie pracować na rzecz Koła .Każdy członek Koła powinien charakteryzować się: koleżeńskością, odpowiedzialnością, pracowitością, sumiennością, aktywnością czytelniczą, otwartością, umiejętnością pracy w grupie.
Każdy członek Koła powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez opiekuna.